dinsdag 28 juni 2011

Zeg het met bloemen

bijenorchies
boslathyrus

bosorchies
duizend guldenkruid
gewone vleugeltjesbloem
grote muggenorchies
hondskruid
rode ogentroost
stijve ogentroost (blauwe variant)
stijve ogentroost
wondklaver
zomerbitterling

Of iets verderop in de polders:

blauwborst

gele kwikstaart

roodborsttapuit

graspieper

kneu

kleine rietzanger

De mooie natuur is soms vlakbij; in onze tuin bijvoorbeeld

kolibrievlinder aan het werk op de vlinderstruik


groenling(juveniel)

De geboorte van een nieuwe blog

Nu je dit leest, ben je getuige van de geboorte van een nieuwe blog. Hoe die zal groeien, bloeien en/of vermenigvuldigen weet niemand.
Blijf het dus volgen.