maandag 27 mei 2013

Durmevallei

bosrietzanger

echte koekoeksbloem

grote ratelaar

kokmeeuw met jongen

gele morgenster

putter

veelkleurig vergeet-me-nietje

gewone veldsla

witsterblauwborst

adderwortel

krakeend

zondag 12 mei 2013

Weerribben-Wieden in Nederland

boompieper

citroentje

parende geaderde witjes
geelgors (mannetje)

geelgors (vrouwtje)

gele kwikstaart

grasmus

graspieper

kievit

kneu

knobbelzwaan

koekoek

kruipend zenegroen

landkaartje

moeraskartelblad

paapje

purperreiger

rietgors

rietzanger

rode eekhoorn

rouwkwikstaart

smaragdlibel

staartmees

visdief

vuurjuffer

blauwborst