maandag 9 juli 2012

Blankaart Woumen

Blankaartkasteel met vijver

oeverlibel

watertorkruid

Blankaartvijver

bruin zandoogje

groot koolwitje

huiszwaluwen

rietgors

eitjesafzettende vuurlibellen

koekoek
 
eitjesafzettende vuurlibellen

nestbouwende meerkoet

maandag 2 juli 2012

Leiestreek rond Gent

agrimonie

reuzenbereklauw

grote egelskop

ijsvogel

kasteel van Ooidonk

oeverzwaluwen

grote wederik

witgatje

zwanebloem

zwanebloem

fuut met vis
fuut voedt jong
fietsoverzet te Bachte-Grot over Leie