vrijdag 11 maart 2016

Gentse natuurgebiedenstaartmeesje

winterkoninkje

klein hoefblad

baltsende futen
parende futen

aalscholver

pijlstaarten

wintertaling(m)

smienten

tafeleend(m)

buidelmees(m)

buidelmees
 
rietgors

steenuil

sijsje(v)
sijsje