woensdag 31 december 2014

Alde Feanen

staartmeesjes

brilduiker(v)

baardmannetje(v)

baardmannetje(v)

ooievaar

slechtvalk

klapekster

zondag 28 december 2014

Lauwersmeer

opkomende zon aan het Lauwersmeer

spreeuw

roodborstje

wilde zwanen

uitgestrekte rietvelden

baardmannetje(m)

baardmannetje(v)

ijsvorming

roerdomp in riet

?

kijkhut aan oeverzwaluwwand

vrijdag 26 december 2014

Ameland


overzet van Holwerd naar Ameland

grutto

kluten

overvliegende kleine zwanen

eidereenden

overvliegende eidereenden

zeehonden op zandbank

rotganzen

goudplevieren en kievit

drieteenstrandlopers

dodaars met visje

brilduiker(m)

brandganzen
sneeuwgors

vrijdag 21 november 2014

Zeeland

parasolzwam

kauw

grote stinkzwam

groenling

paapje

vos

wintertaling

kluut

brandgans

slobeend

smient

putter

koperwiek

watersnippen

winterkoninkje

kleine zilverreiger

donderdag 13 november 2014

Lac du Der

overvliegende kraanvogel

kraanvogels op weg naar Lac de Der

slaapplaats aan meer

maan aan Giffaumont

brug aan Giffaumont

ijsvogel met prooi

ijsvogel

dodaars

watersnip

waterral

grote zilverreigers

grote zilverreigers

vertrek kraanvogels 's morgens aan meer

opkomende zon aan Chantecocq

graspieper

brilduiker

kerkje van Champaubert

biddende buizerd

positie kiezen

hebbes, de prooi

paarse knoopzwam

geelgors

overstekend hert

foeragerende kraanvogels

foeragerende kraanvogels

koppel kraanvogels met 2 jongen

vissende aalscholvers

ondergaande zon aan La Breche

kruipend zenegroen

lidsteng

maretak

ransuil in kraaienval

ransuil