zondag 30 maart 2014

Warandeputten Oostkamp

tjiftjaf

bont zandoogje

dotterbloem

pinksterbloem

muskuskruid

dagpauwoog

wilde eend met kuikens

ijsvogel

ijsvogel

dinsdag 11 maart 2014

Schouwen Duiveland

grutto

rotgans

juveniele lepelaar

ijseend

ijseend

putter

koperwiek

kleine vos

baardmannetje

smient

zeedruif

vroegeling

slobeend

scholekster

veldleeuwerik

spreeuw

buizerd

haas

tureluur

bontbekplevier

middelste zaagbek(v)

middelste zaagbek(m)

Zeelandbrug

kuifeend