vrijdag 13 maart 2015

Scheldestreek

grote bonte specht

kleine vos

heggenmus

bergeend

speenkruid

bosanemoon

slobeend

donkersporig bosviooltje

waterral

koppeltje geoorde futen

zwartkopmeeuw


koolmees

pimpelmees

beversporen

grote zilverreiger

ooievaar en blauwe reiger

ijsvogel

roerdomp in riet

grutto's

kemphaan met grutto's

lepelaar

koppeltje zomertaling