zaterdag 28 juni 2014

Retranchement

zomertortel

rups sint-jacobsvlinder

spotvogel met jong

spotvogel

juveniele kneu

kneu(m)

dinsdag 24 juni 2014

Opaalkust Nord Pas de Calais

azuurwaterjuffer

steenrode heidelibel(m)

steenrode heidelibel(v)

sabelsprinkhaan

bremraap

dubbelkelk

duizendguldenkruid

engels gras

gele hoornpapaver

hondskruid

rode ogentroost

stinkende ballote

voederwikke

wondklaver

zeewinde

zomerbitterling

dambordje op centaurie

dodaars met vangst

grasmus

graspieper

kneu

putter

roodborsttapuit

kolonie drieteenmeeuwen

drieteenmeeuw

aalscholver met vangst

meerkoet met jongen

grijze zeehond

ondergaande zon tussen 2 Caps

zondag 8 juni 2014

Averbode bos en heide, Trichelbroek

zwaluwenappartement

fijne zomerstraal

zandblauwtje

sint-jacobsvlinder

parende juffers

grote egelskop

grote keizerlibel

macro van borststuk

nimf van grote keizerlibel

bosaardbei

vuurlibel

vuurwantsen

eikenprocessierupsen

vrijdag 6 juni 2014

Silsombos Nederokkerzeel

gehakkelde aurelia

citroentje op bosandoorn

bosorchis

weidebeekjuffer(m)

weidebeekjuffer(v)

winterkoninkje(juveniel)

nestbouwende merel

parende ?

groot dikkopje