zaterdag 25 februari 2012

jonge fuut op vaart Oostende-Brugge

sneeuwklokjes

waterhoen aan de Roksemput

meerkoet aan de Roksemput