vrijdag 18 december 2015

Zuid-Holland

alk

knaagsporen bever

beversporen

boomkruiper

brilduikers

buizerd

dodaarsen

eidereend(v)

fraters

geoorde fuut

grote bonte specht(v)

kleine zilverreiger met lepelaar

krakeend(m)

krakeend(v)

maretakken

middelste zaagbek(m)

middelste zaagbek(v)

putter

roodborsttapuit

rotgans

scholekster

slobeend(m)

torenvalk

tureluur

wilde zwanen

zeehonden

zeekoet

zilverplevier

zwarte zwaan met flamingo's

vrijdag 6 november 2015

Goeree Overflakkee

brilduiker

buizerd

drieteenstrandlopers

flamingo's in baai Battenoord

flamingo's

gaai

groene specht

grote bonte specht

meeuwen

middelste zaagbek

pijlstaart

rotgans

scholekster

sneeuwgors

spreeuw

staartmees

steenloper

tureluur

zeearend

vrijdag 23 oktober 2015

Pajottenland

geelgors

groene specht

halsbandparkiet

holle weg

honingzwam


linde in herfstkleuren

kasteel Coloma in St-Pieters-Leeuw


staartmees

tafeleend

zwarte roodstaart