vrijdag 18 december 2015

Zuid-Holland

alk

knaagsporen bever

beversporen

boomkruiper

brilduikers

buizerd

dodaarsen

eidereend(v)

fraters

geoorde fuut

grote bonte specht(v)

kleine zilverreiger met lepelaar

krakeend(m)

krakeend(v)

maretakken

middelste zaagbek(m)

middelste zaagbek(v)

putter

roodborsttapuit

rotgans

scholekster

slobeend(m)

torenvalk

tureluur

wilde zwanen

zeehonden

zeekoet

zilverplevier

zwarte zwaan met flamingo's